Hello Bruges gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten.
FAQ
een wandeling reserveren
hoe kan ik best een wandeling reserveren?

U boekt uw rondleiding bij voorkeur via het boekingsformulier op onze website.

U kan ook een e-mail of fax sturen, of het contactformulier op deze website invullen.
Let er in dit geval aub op om minstens volgende gegevens in uw bericht te vermelden:

 • naam
 • adres
 • uw telefoonnummer
 • datum en uur van het bezoek
 • aantal personen waaruit uw groep bestaat
 • taal waarin de groep de rondleiding wenst te volgen
 • gsm-nummer van de groepsbegeleider
 • naam of omschrijving van de gewenste rondleiding
 • gewenste afspraakplaats
 • eventueel ook de gewenste plaats van het einde van de rondleiding

 

Beschrijf specifieke wensen en aansluitende afspraken (bijvoorbeeld reservatie-uur in een restaurant) zo veel mogelijk bij uw boeking.
Onze gids zal hier zo veel mogelijk rekening mee houden.

Uw reservering is pas definitief zodra u een bevestiging met een boekingsnummer ontvangt. U brengt deze bevestiging best mee op de dag van uw bezoek.

wanneer reserveer ik ten laatste mijn wandeling?

Boek bij voorkeur zodra u weet wanneer u uw rondleiding wenst uit te voeren.

We raden u aan om ten laatste één week voor uw bezoek uw rondleiding te boeken.

Boeken via onze website kan tot de 2e werkdag voor de rondleiding.

Wenst u een rondleiding te boeken 1 werkdag vooraf, of (op werkdagen) op de dag zelf, dan raden wij u aan om via het contactformulier, via e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Onze dispatching zal alles in het werk stellen om nog een gids toe te wijzen die de gevraagde rondleiding in de gewenste taal kan uitvoeren, doch kan dit niet garanderen.
Eventueel kan onze dispatching u een alternatieve rondleiding of taal voorstellen.

hoe groot mag mijn groep zijn?

Wij hechten veel belang aan een rondleiding van hoge kwaliteit. Het aantal personen per gids is daarom voor de meeste rondleidingen beperkt tot 25.

Indien het maximaal aantal personen per gids voor een welbepaalde rondleiding lager of hoger is, dan vermelden we dit expliciet bij deze rondleiding.

Ook indien uw groep uitzonderlijk groot is, beschikken wij over voldoende ervaren en competente gidsen.

Ons boekingsformulier zal, voor de gekozen rondleiding en het aantal deelnemers dat u vermeldt, automatisch rekening houden met het minimum aantal te boeken gidsen.

ik ben alleen op stap. Kan ik een gids boeken?
Natuurlijk! Onze gids geeft u graag een VIP-rondleiding.
waar start de rondleiding, waar spreken we af?

De ideale afspraakplaats hangt af van de rondleiding die u kiest, en van hoe uw programma voor en na de rondleiding gepland is.

Bij elke wandeling vermelden wij de plaats waar de rondleiding gewoonlijk start, maar bepaal gerust uw ideale afspraakplaats in overleg met onze dispatching.

Dit zijn de meest courante afspraakplaatsen:

 • aan de rode luifel, Bargeplein, vlakbij de autocarparking Katelijneparking. Hier zijn ook toiletten en een geldautomaat.
 • aan het infokantoor van de Dienst voor Toerisme, in de hall van het station (kant Centrum).
 • aan In & Uit, het hoofdkantoor van de Dienst voor Toerisme in het Concertgebouw, 't Zand 34.
 • op de binnenkoer van het belfort, Markt.
 • op de binnenkoer van het Brugse Vrije, Burg.
 • op de binnenkoer van Historium, Markt.
 • voor museumbezoeken en tentoonstellingen: aan de ticketbalie van het museum.

 

Onze gids kan u eventueel ook ophalen in uw hotel of restaurant, dan spreken we best af aan de receptie.

hoe lang duurt een wandeling?

Een wandeling duurt meestal ongeveer 2 uur, een museumbezoek of tentoonstellingsbezoek duurt meestal ongeveer anderhalf uur. Voor sommige rondleidingen geldt een andere duurtijd, in dat geval vermelden we dit expliciet bij deze rondleiding.

U kan, zowel op het moment van boeken als tijdens de rondleiding zelf, beslissen om de duurtijd van een wandeling in te korten, of kiezen voor een korter bezoek. Onze gids zal dan, in overleg met u, de route inkorten en/of de toelichting langsheen de route beknopter maken.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding minder dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u toch het vooraf afgesproken tarief.

U kan op het moment van boeken ook beslissen om de courante duurtijd van een wandeling te verlengen. Onze gids zal dan, in overleg met u, de route uitbreiden en/of meer toelichting geven langsheen de route. Overweegt u tijdens de rondleiding zelf om de duurtijd van de rondleiding te verlengen, dan kan u dit bespreken met uw gids, die autonoom kan beslissen om al dan niet op uw verzoek in te gaan.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding meer dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u ter plaatse aan de gids de meerprijs in contant geld.

wat is de prijs van een rondleiding?

Voor een rondleiding van twee uur of minder betaalt u per gids normaalgezien € 75,00. Voor bepaalde rondleidingen geldt een ander tarief. In dat geval wordt dit expliciet bij deze rondleiding op onze website vermeld.

Voor elk bijkomend begonnen uur betaalt u per gids een supplement van € 37,50.

Deze tarieven zijn van toepassing voor rondleidingen die plaatsvinden vanaf 01/01/2014 en tot en met 31/12/2017.

De prestatietijd van de gids begint en eindigt steeds op de tijdstippen, afgesproken op het moment van de boeking.

 

Voorziet u tijdens de rondleiding een maaltijd, dan is het gebruikelijk dat de gids voor de maaltijd wordt uitgenodigd. De gids schuift gratis mee aan voor de maaltijd, en de totale kostprijs van de rondleiding wordt met één uur verminderd. Gelieve dit expliciet te vermelden bij de boeking.

Voorziet u tijdens de rondleiding een pauze voor een drankje, dan is het gebruikelijk dat u de gids ook een drankje aanbiedt.

hoe betaal ik de rondleiding?

Boekt u via het boekingsformulier op onze website, dan kan u voor bepaalde rondleidingen vooraf met Paypal betalen.

Gewoonlijk betaalt u het totale bedrag aan de gids bij het begin van de rondleiding. De gids schrijft u meteen een ontvangstbewijs.

De gids aanvaardt enkel contant geld (euro), geen cheques, wissels of vouchers. Heeft u meerdere gidsen geboekt? Dan is het handig indien u per gids gepast geld kan voorzien.

Eventuele toegangstickets voor musea, kerken, kastelen, tentoonstellingen, enzovoort betaalt u zelf contant ter plaatse.

Beslist u tijdens de rondleiding om de duurtijd ervan te verlengen, en is uw gids hiermee akkoord, dan betaalt u de extra gepresteerde tijd, per begonnen uur, aan de gids in contant geld. De gids zal u hiervoor meteen een ontvangstbewijs schrijven.

kan ik een factuur ontvangen in plaats van een ontvangstbewijs?

Op expliciet verzoek, voorafgaand aan de rondleiding, maken wij een factuur op. Hiervoor rekenen we € 5 administratiekosten aan. Vink hiervoor het veldje aan op het boekingsformulier op de website, en vul zeker uw facturatiegegevens correct in.

In de maand volgend op de rondleiding sturen wij u via e-mail de factuur toe.

Wenst u de betaling van de rondleiding via bankoverschrijving uit te voeren vooraleer de rondleiding plaatsvindt, en heeft u daarvoor op dat ogenblik al een factuur nodig, vermeld dit dan aub in de opmerkingen van uw boekingsformulier of stuur hiervoor een e-mail met verwijzing naar uw reservatienummer. Wij bezorgen u dan zo snel mogelijk de factuur via e-mail. We vragen u dan wel om ons, ook via e-mail, een bewijs van de uitgevoerde bankoverschrijving te bezorgen, minstens twee werkdagen vooraleer de rondleiding plaatsvindt.

een reservering wijzigen of annuleren
kan ik mijn reservatie nog wijzigen?

Wijzigt u het aantal personen, en vermindert daardoor het aantal gidsen, dan zijn de annulatievoorwaarden van toepassing voor het aantal gidsen dat u annuleert.

Wijzigt u het aantal personen, en verhoogt hierdoor het nodig aantal gidsen, dan beschouwen we de extra gidsen die u boekt als een nieuwe reservatie (cfr. beschikbaarheid van de gidsen voor boekingen van minder dan 2 werkdagen voor de rondleiding).

U kan de plaats van afspraak en het tijdstip van aanvang van uw rondleiding en de gewenste rondleiding tot en met de 3e werkdag vooraleer de rondleiding plaatsvindt probleemloos wijzigen. Wenst u deze zaken te wijzigen vanaf de 2e werkdag voor de rondleiding, dan zal ons team zijn uiterste best doen om dit voor u te regelen, doch dit kan niet worden gegarandeerd. Slagen wij er niet in de gevraagde wijzigingen voor u te regelen, dan voeren onze gidsen de oorspronkelijk geboekte rondleiding uit. Kan u zich hier niet in vinden, dan zijn de annulatievoorwaarden van toepassing.

 

kan ik de rondleiding annuleren?

Dit kan.

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing:

Voor opdrachten van 1 dag of korter:

 • Annuleert u uw boeking ten laatste 1 week voor de rondleiding, dan bent u geen vergoeding verschuldigd.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 1 week doch minstens 2 werkdagen voor de rondleiding, dan betaalt u 50% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 2 werkdagen voor de rondleiding, dan betaalt u 100% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.

Voor opdrachten van meer dan 1 dag:

 • Annuleert u uw boeking ten laatste 1 maand voor de rondleiding, dan bent u geen vergoeding verschuldigd.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 1 maand doch minstens 2 weken voor de rondleiding, dan betaalt u 50% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 2 weken voor de rondleiding, dan betaalt u 100% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.

Verifieer aub dat u binnen de 2 werkdagen een bevestigingsmail van uw annulatie van ons ontvangt. Zo bent u zeker dat uw annulatie goed ontvangen werd en is verwerkt.

Tijdens de rondleiding
onze groep is te vroeg aanwezig, wat nu?

In principe start de rondleiding op het afgesproken uur. Onze gids streeft ernaar om zo'n tien minuten voor het afgesproken uur op de plaats van afspraak aanwezig te zijn, dus met een beetje geluk kan u de rondleiding al tien minuutjes vroeger starten.

onze groep is niet (op tijd) aanwezig, wat nu?

Onze gids wacht op u op de plaats van afspraak, tot één uur na het oorspronkelijk uur van afspraak.

Is de groep binnen het uur na het afgesproken aanvangsuur aanwezig op de plaats van afspraak, dan voert de gids de rondleiding uit tot het afgesproken einduur. De gids zal hiervoor in overleg met u de route inkorten of de toelichting langs de route inkorten. Wenst u de rondleiding te verlengen, dan kan dit enkel na akkoord van de gids. Zie de bijhorende vraag en antwoord.

Is de groep niet aanwezig op de plaats van afspraak binnen het uur na het afgesproken aanvangsuur, dan wordt uw reservatie automatisch geannuleerd, de annulatievoorwaarden die gelden voor een boeking die minder dan 2 werkdagen vooraf werd geannuleerd zijn van toepassing.

Merkt u dat u om een of andere reden niet binnen het uur na afspraak aanwezig kan zijn, neemt u tijdens onze kantooruren aub telefonisch met ons contact op om ons te verwittigen van de 'no show'.

ik vind mijn gids niet, wat nu?

Bekijk nog even rustig de bevestiging van uw reservatie. De plaats van afspraak, hierop vermeld, is ook de plaats van afspraak die aan de gids werd meegedeeld. Verifieer er u van dat u op de juiste plaats, de juiste datum en het juiste uur aanwezig bent.

Speur de omgeving van de afspraakplaats af en spreek eventueel een andere gids van Hello Bruges aan. Elke gids van onze vereniging kan u met ons in contact brengen, wij contacteren vervolgens uw gids en helpen u om elkaar te vinden.

Tijdens onze kantooruren kan u telefonisch contact met ons opnemen. Wij contacteren dan uw gids en helpen u om elkaar te vinden.

Buiten de kantooruren kan u contact opnemen met de dienst Toerisme van de stad Brugge (www.visitbruges.be), zij kunnen u met ons in contact brengen, wij contacteren vervolgens uw gids en helpen u om elkaar te vinden.

 

Is de afspraakplaats de 'rode luifel'?  Dan wacht de gids u op aan de rode luifel zélf, waar zich het 'guides meeting point', de bankautomaat en het sanitair blok bevinden, en niét op de busparking.
De 'rode luifel' bevindt zich op 250 meter van de busparking, op het Bargeplein. Uw bus rijdt door tot aan de 'rode luifel' en houdt links. Uw groep kan hier veilig uit de bus stappen.  De bus rijdt vervolgens terug naar de busparking. 
Uw buschauffeur kan uw groep hier ook terug laten instappen bij terugkeer. Bel hem in dat geval op wanneer u de 'rode luifel' nadert, stationneren mag hier immers niet.

ik wens dat de rondleiding langer duurt, kan dit?

Overweegt u tijdens de rondleiding om afgesproken duurtijd van een wandeling te verlengen, dan kan u dit bespreken met uw gids, die autonoom kan beslissen om al dan niet op uw verzoek in te gaan. Ingeval van verlenging zal onze gids, in overleg met u, de route uitbreiden en/of meer toelichting geven langsheen de route.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding meer dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u ter plaatse aan de gids de meerprijs in contant geld.

ik wens de rondleiding in te korten, kan dit?

U kan tijdens de rondleiding zelf beslissen om de duurtijd van een wandeling in te korten, of kiezen voor een korter bezoek. Onze gids zal dan, in overleg met u, de route inkorten en/of de toelichting langsheen de route beknopter maken.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding minder dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u toch het vooraf afgesproken tarief.

verwacht de gids een fooi?

Een eventuele fooi voor de gids is volledig vrijblijvend en is een uiting van uw persoonlijke waardering en appreciatie.

varia
Worden er foto's gemaakt?
De vereniging maakt soms foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, brochures, flyers en tijdschriften van de vereniging en publicitaire doeleinden. Wie wenst dat zijn/haar portret niet (herkenbaar) gebruikt worden, kan dit voor de start van de activiteit melden.