Hello Bruges gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten.
FAQ
een wandeling reserveren
hoe kan ik best een wandeling reserveren?

U boekt uw rondleiding bij voorkeur via het boekingsformulier op onze website.

U kan ook een e-mail of fax sturen, of het contactformulier op deze website invullen.
Let er in dit geval aub op om minstens volgende gegevens in uw bericht te vermelden:

 • naam
 • adres
 • uw telefoonnummer
 • datum en uur van het bezoek
 • aantal personen waaruit uw groep bestaat
 • taal waarin de groep de rondleiding wenst te volgen
 • gsm-nummer van de groepsbegeleider
 • naam of omschrijving van de gewenste rondleiding
 • gewenste afspraakplaats
 • eventueel ook de gewenste plaats van het einde van de rondleiding

 

Beschrijf specifieke wensen en aansluitende afspraken (bijvoorbeeld reservatie-uur in een restaurant) zo veel mogelijk bij uw boeking.
Onze gids zal hier zo veel mogelijk rekening mee houden.

Uw reservering is pas definitief zodra u een bevestiging met een boekingsnummer ontvangt. U brengt deze bevestiging best mee op de dag van uw bezoek.

wanneer reserveer ik ten laatste mijn wandeling?

Boek bij voorkeur zodra u weet wanneer u uw rondleiding wenst uit te voeren.

We raden u aan om ten laatste één week voor uw bezoek uw rondleiding te boeken.

Boeken via onze website kan tot de 2e werkdag voor de rondleiding.

Wenst u een rondleiding te boeken 1 werkdag vooraf, of (op werkdagen) op de dag zelf, dan raden wij u aan om via het contactformulier, via e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Onze dispatching zal alles in het werk stellen om nog een gids toe te wijzen die de gevraagde rondleiding in de gewenste taal kan uitvoeren, doch kan dit niet garanderen.
Eventueel kan onze dispatching u een alternatieve rondleiding of taal voorstellen.

hoe groot mag mijn groep zijn?

Wij hechten veel belang aan een rondleiding van hoge kwaliteit. Het aantal personen per gids is daarom voor de meeste rondleidingen beperkt tot 25.

Indien het maximaal aantal personen per gids voor een welbepaalde rondleiding lager of hoger is, dan vermelden we dit expliciet bij deze rondleiding.

 • Ons boekingsformulier zal, voor de gekozen rondleiding en het aantal deelnemers dat u vermeldt, automatisch rekening houden met het minimum aantal te boeken gidsen.
 • Ook indien uw groep uitzonderlijk groot is, beschikken wij voor courante talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans) en courante onderwerpen over ruim voldoende ervaren en competente gidsen.
 • De stad Brugge laat voor elke rondleiding in Brugge centrum maximum 25 deelnemers per gids toe, tenzij u gebruik maakt van een whisperset. U kan zo'n set huren bij bijvoorbeeld Quietvox.
 • Voor fietstochten respecteren wij het verkeersreglement en beperken we de groep tot 13 deelnemers per gids.

 

ik ben alleen op stap. Kan ik een gids boeken?
Natuurlijk! Onze gids geeft u graag een VIP-rondleiding.
waar start de rondleiding, waar spreken we af?

De ideale afspraakplaats hangt af van de rondleiding die u kiest, en van hoe uw programma voor en na de rondleiding gepland is.

Bij elke wandeling vermelden wij de plaats waar de rondleiding gewoonlijk start, maar bepaal gerust uw ideale afspraakplaats in overleg met onze dispatching.

Dit zijn de meest courante afspraakplaatsen:

 • aan de rode luifel, Bargeplein, vlakbij de autocarparking Katelijneparking. Hier zijn ook toiletten en een geldautomaat.
 • aan het infokantoor van de Dienst voor Toerisme, in de hall van het station (kant Centrum).
 • aan In & Uit, het hoofdkantoor van de Dienst voor Toerisme in het Concertgebouw, 't Zand 34.
 • op de binnenkoer van het belfort, Markt.
 • op de binnenkoer van het Brugse Vrije, Burg.
 • op de binnenkoer van Historium, Markt.
 • voor museumbezoeken en tentoonstellingen: aan de ticketbalie van het museum.

 

Onze gids kan u eventueel ook ophalen in uw hotel of restaurant, dan spreken we best af aan de receptie.

hoe lang duurt een wandeling?

Een wandeling duurt meestal ongeveer 2 uur, een museumbezoek of tentoonstellingsbezoek duurt meestal ongeveer anderhalf uur. Voor sommige rondleidingen geldt een andere duurtijd, in dat geval vermelden we dit expliciet bij deze rondleiding.

U kan, zowel op het moment van boeken als tijdens de rondleiding zelf, beslissen om de duurtijd van een wandeling in te korten, of kiezen voor een korter bezoek. Onze gids zal dan, in overleg met u, de route inkorten en/of de toelichting langsheen de route beknopter maken.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding minder dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u toch het vooraf afgesproken tarief.

U kan op het moment van boeken ook beslissen om de courante duurtijd van een wandeling te verlengen. Onze gids zal dan, in overleg met u, de route uitbreiden en/of meer toelichting geven langsheen de route. Overweegt u tijdens de rondleiding zelf om de duurtijd van de rondleiding te verlengen, dan kan u dit bespreken met uw gids, die autonoom kan beslissen om al dan niet op uw verzoek in te gaan.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding meer dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u ter plaatse aan de gids de meerprijs in contant geld.

wat is de prijs van een rondleiding?

Voor een rondleiding van twee uur of minder betaalt u per gids normaalgezien € 75,00. Voor bepaalde rondleidingen geldt een ander tarief. In dat geval wordt dit expliciet bij deze rondleiding op onze website vermeld.

Voor elk bijkomend begonnen uur betaalt u per gids een supplement van € 37,50.

Deze tarieven zijn van toepassing voor rondleidingen die plaatsvinden vanaf 01/01/2014 en tot en met 31/12/2017.

De prestatietijd van de gids begint en eindigt steeds op de tijdstippen, afgesproken op het moment van de boeking.

 

Voorziet u tijdens de rondleiding een maaltijd, dan is het gebruikelijk dat de gids voor de maaltijd wordt uitgenodigd. De gids schuift gratis mee aan voor de maaltijd, en de totale kostprijs van de rondleiding wordt met één uur verminderd. Gelieve dit expliciet te vermelden bij de boeking.

Voorziet u tijdens de rondleiding een pauze voor een drankje, dan is het gebruikelijk dat u de gids ook een drankje aanbiedt.

hoe betaal ik de rondleiding?

Boekt u via het boekingsformulier op onze website, dan kan u voor bepaalde rondleidingen vooraf met Paypal betalen.

Gewoonlijk betaalt u het totale bedrag aan de gids bij het begin van de rondleiding. De gids schrijft u meteen een ontvangstbewijs.

De gids aanvaardt enkel contant geld (euro), geen cheques, wissels of vouchers. Heeft u meerdere gidsen geboekt? Dan is het handig indien u per gids gepast geld kan voorzien.

Eventuele toegangstickets voor musea, kerken, kastelen, tentoonstellingen, enzovoort betaalt u zelf contant ter plaatse.

Beslist u tijdens de rondleiding om de duurtijd ervan te verlengen, en is uw gids hiermee akkoord, dan betaalt u de extra gepresteerde tijd, per begonnen uur, aan de gids in contant geld. De gids zal u hiervoor meteen een ontvangstbewijs schrijven.

kan ik een factuur ontvangen in plaats van een ontvangstbewijs?

Op expliciet verzoek, voorafgaand aan de rondleiding, maken wij een factuur op. Hiervoor rekenen we € 5 administratiekosten aan. Vink hiervoor het veldje aan op het boekingsformulier op de website, en vul zeker uw facturatiegegevens correct in.

In de maand volgend op de rondleiding sturen wij u via e-mail de factuur toe.

Wenst u de betaling van de rondleiding via bankoverschrijving uit te voeren vooraleer de rondleiding plaatsvindt, en heeft u daarvoor op dat ogenblik al een factuur nodig, vermeld dit dan aub in de opmerkingen van uw boekingsformulier of stuur hiervoor een e-mail met verwijzing naar uw reservatienummer. Wij bezorgen u dan zo snel mogelijk de factuur via e-mail. We vragen u dan wel om ons, ook via e-mail, een bewijs van de uitgevoerde bankoverschrijving te bezorgen, minstens twee werkdagen vooraleer de rondleiding plaatsvindt.

een reservering wijzigen of annuleren
kan ik mijn reservatie nog wijzigen?

Wijzigt u het aantal personen, en vermindert daardoor het aantal gidsen, dan zijn de annulatievoorwaarden van toepassing voor het aantal gidsen dat u annuleert.

Wijzigt u het aantal personen, en verhoogt hierdoor het nodig aantal gidsen, dan beschouwen we de extra gidsen die u boekt als een nieuwe reservatie (cfr. beschikbaarheid van de gidsen voor boekingen van minder dan 2 werkdagen voor de rondleiding).

U kan de plaats van afspraak en het tijdstip van aanvang van uw rondleiding en de gewenste rondleiding tot en met de 3e werkdag vooraleer de rondleiding plaatsvindt probleemloos wijzigen. Wenst u deze zaken te wijzigen vanaf de 2e werkdag voor de rondleiding, dan zal ons team zijn uiterste best doen om dit voor u te regelen, doch dit kan niet worden gegarandeerd. Slagen wij er niet in de gevraagde wijzigingen voor u te regelen, dan voeren onze gidsen de oorspronkelijk geboekte rondleiding uit. Kan u zich hier niet in vinden, dan zijn de annulatievoorwaarden van toepassing.

 

kan ik de rondleiding annuleren?

Dit kan.

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing:

Voor opdrachten van 1 dag of korter:

 • Annuleert u uw boeking ten laatste 1 week voor de rondleiding, dan bent u geen vergoeding verschuldigd.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 1 week doch minstens 2 werkdagen voor de rondleiding, dan betaalt u 50% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 2 werkdagen voor de rondleiding, dan betaalt u 100% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.

Voor opdrachten van meer dan 1 dag:

 • Annuleert u uw boeking ten laatste 1 maand voor de rondleiding, dan bent u geen vergoeding verschuldigd.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 1 maand doch minstens 2 weken voor de rondleiding, dan betaalt u 50% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.
 • Annuleert u uw boeking minder dan 2 weken voor de rondleiding, dan betaalt u 100% van de totale kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met € 5 administratiekosten.

Verifieer aub dat u binnen de 2 werkdagen een bevestigingsmail van uw annulatie van ons ontvangt. Zo bent u zeker dat uw annulatie goed ontvangen werd en is verwerkt.

Tijdens de rondleiding
onze groep is te vroeg aanwezig, wat nu?

In principe start de rondleiding op het afgesproken uur. Onze gids streeft ernaar om zo'n tien minuten voor het afgesproken uur op de plaats van afspraak aanwezig te zijn, dus met een beetje geluk kan u de rondleiding al tien minuutjes vroeger starten.

onze groep is niet (op tijd) aanwezig, wat nu?

Onze gids wacht op u op de plaats van afspraak, tot één uur na het oorspronkelijk uur van afspraak.

Is de groep binnen het uur na het afgesproken aanvangsuur aanwezig op de plaats van afspraak, dan voert de gids de rondleiding uit tot het afgesproken einduur. De gids zal hiervoor in overleg met u de route inkorten of de toelichting langs de route inkorten. Wenst u de rondleiding te verlengen, dan kan dit enkel na akkoord van de gids. Zie de bijhorende vraag en antwoord.

Is de groep niet aanwezig op de plaats van afspraak binnen het uur na het afgesproken aanvangsuur, dan wordt uw reservatie automatisch geannuleerd, de annulatievoorwaarden die gelden voor een boeking die minder dan 2 werkdagen vooraf werd geannuleerd zijn van toepassing.

Merkt u dat u om een of andere reden niet binnen het uur na afspraak aanwezig kan zijn, neemt u tijdens onze kantooruren aub telefonisch met ons contact op om ons te verwittigen van de 'no show'.

ik vind mijn gids niet, wat nu?

Bekijk nog even rustig de bevestiging van uw reservatie. De plaats van afspraak, hierop vermeld, is ook de plaats van afspraak die aan de gids werd meegedeeld. Verifieer er u van dat u op de juiste plaats, de juiste datum en het juiste uur aanwezig bent.

Speur de omgeving van de afspraakplaats af en spreek eventueel een andere gids van Hello Bruges aan. Elke gids van onze vereniging kan u met ons in contact brengen, wij contacteren vervolgens uw gids en helpen u om elkaar te vinden.

Tijdens onze kantooruren kan u telefonisch contact met ons opnemen. Wij contacteren dan uw gids en helpen u om elkaar te vinden.

Buiten de kantooruren kan u contact opnemen met de dienst Toerisme van de stad Brugge (www.visitbruges.be), zij kunnen u met ons in contact brengen, wij contacteren vervolgens uw gids en helpen u om elkaar te vinden.

 

Is de afspraakplaats de 'rode luifel'?  Dan wacht de gids u op aan de rode luifel zélf, waar zich het 'guides meeting point', de bankautomaat en het sanitair blok bevinden, en niét op de busparking.
De 'rode luifel' bevindt zich op 250 meter van de busparking, op het Bargeplein. Uw bus rijdt door tot aan de 'rode luifel' en houdt links. Uw groep kan hier veilig uit de bus stappen.  De bus rijdt vervolgens terug naar de busparking. 
Uw buschauffeur kan uw groep hier ook terug laten instappen bij terugkeer. Bel hem in dat geval op wanneer u de 'rode luifel' nadert, stationneren mag hier immers niet.

ik wens dat de rondleiding langer duurt, kan dit?

Overweegt u tijdens de rondleiding om afgesproken duurtijd van een wandeling te verlengen, dan kan u dit bespreken met uw gids, die autonoom kan beslissen om al dan niet op uw verzoek in te gaan. Ingeval van verlenging zal onze gids, in overleg met u, de route uitbreiden en/of meer toelichting geven langsheen de route.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding meer dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u ter plaatse aan de gids de meerprijs in contant geld.

ik wens de rondleiding in te korten, kan dit?

U kan tijdens de rondleiding zelf beslissen om de duurtijd van een wandeling in te korten, of kiezen voor een korter bezoek. Onze gids zal dan, in overleg met u, de route inkorten en/of de toelichting langsheen de route beknopter maken.

Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding minder dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaalt u toch het vooraf afgesproken tarief.

verwacht de gids een fooi?

Een eventuele fooi voor de gids is volledig vrijblijvend en is een uiting van uw persoonlijke waardering en appreciatie.

varia
Worden er foto's gemaakt?
De vereniging maakt soms foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, brochures, flyers en tijdschriften van de vereniging en publicitaire doeleinden. Wie wenst dat zijn/haar portret niet (herkenbaar) gebruikt worden, meldt dit voor de start van de activiteit aan de verantwoordelijke.
wat met mijn persoonsgegevens

Hello Bruges – Gidsenkring Brugge vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met per-soonsgegevens. Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw
’t Zweerd 10
8000 Brugge
secretaris  at  gidsenkringbrugge  punt  com
 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten of diensten, klanten, leveranciers.
 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden.
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw
 • Verzorgen van opleidingen
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • E-tijdingen (alleen voor gidsen)
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten of nuttige informatie (die direct aansluit bij de werking van de vereniging)
 • Papieren tijdschrift ( Brugse Gidsenkroniek)
 • Digitaal tijdschrift (Gidsentijdingen - alleen voor gidsen)


In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken. Ze zijn  noodzakelijk om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
 • Bankrekeningnummer (voor gidsen -occasioneel voor andere leden)
 • Voor gidsen: mobiel telefoonnummer. Dit telefoonnummer kan aan klanten gegeven  om direct contact te kunnen hebben met de gids.


Foto- en filmmateriaal

Het gaat hier over foto- en filmmateriaal met gerichte beelden dat in opdracht van de vereniging wordt gemaakt (of nadien aan ons verstrekt wordt) tijdens activiteiten van de vereniging ( wandelingen, uitstappen, vieringen enz.)

Gerichte beelden zijn beelden waarbij de persoon of personen in kwestie gericht in beeld zijn genomen en duidelijk herkenbaar zijn( close-up, beeld is ge-focust op die bepaalde persoon, de foto is geposeerd, groepsfoto, …).

De deelnemers aan boven vernoemde activiteiten stemmen toe dat dit foto- en/of filmmateriaal kan gebruikt worden in eigen publicaties, eigen website, als promomateriaal.

Foto’s (films) met gerichte beelden worden niet aan derden bezorgd zonder toestemming van de betrokkenen (= deelnemers die herkenbaar zijn op het materiaal).

Verzamelen persoonsgegevens

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. Voor fotomateriaal: zie vorige paragraaf

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken alleen indien dit noodzakelijk is voor de werking van de vereniging
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het ( beveiligd) opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider).
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen geen persoonsgegevens met andere externe partijen, tenzij expliciet bij de activiteit aangekondigd, en dan ook enkel voor deze activiteit. 

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.


Bewaartermijn

Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan :
maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en be-scherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
 Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 commission@privacycommission.be
 

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Hello Bruges - Gidsenkring Brugge vzw  kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via onze tijdschriften

 

Brugge, 1 juli 2018