Hello Bruges gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten.
Brugge op de schoolbanken
Omschrijving

Brugge telt een groot aantal scholen. Van sommige werd de geschiedenis al te boek gesteld. Van andere is maar weinig bekend. Het zijn vooral die laatste die aan bod komen in 'Brugge op de schoolbanken' van Koen Rotsaert. Zijn grootste aandacht ging uit naar de vele scholen en schooltjes met een rijk verleden, maar die thans verdwenen zijn. Het werd hoog tijd om ze uit de vergetelheid te halen. Wie herinnert zich b.v. nog de Berchmansschool, de Bolle, de school van de heilige Engelbewaarder, de patattenschool, de Hollandse school, de Pembrokeschool, het pensionaat Sint-Agnes, het Serafijns college, het externaat Jeanne d'Arc, de Académie de Commerce en nog vele andere? Ook de geschiedenis van de onderwijsinstellingen in de vroegere randgemeenten wordt uitgebreid behandeld. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het Brugse scholenlandschap grondig hertekend. Die recente geschiedenis wordt beknopt geschetst en eindigt met een bijlage waarin het huidige schoolaanbod te Brugge op elk niveau en elk net wordt weergegeven. De geschiedenis van het onderwijs in België werd sinds het midden van de 19de eeuw beheerst door de strijd tussen de voorstanders van de neutrale lekenschool en de voorstanders van de vrije katholieke school. Twee keer kwam het tot een schoolstrijd. In een afzonderlijke bijdrage wordt de schoolstrijd te Brugge beschreven. Het gaat er o.m. over de straatgevechten tussen leerlingen van het college en leerlingen van het atheneum in 1859 en over een charge van de rijkswacht n.a.v. de eerstesteenlegging van het atheneum in de Sint-Clarastraat in 1955. Brugge op de schoolbanken is geïllustreerd met een zeventigtal foto's, waarvan een ruim deel voor het eerst gepubliceerd wordt. 

27 €
incl BTW en verzendkosten België
(+ €10 voor buitenland)

BOEK BESTELLEN
Vul hier je gegevens in om dit boek te bestellen. Je ontvangt daarna een bevestiging.

               
Koen Rotsaert
1938 - Brugge

Bruggeling, thans woonachtig te Wenduine. Was leraar geschiedenis te Blankenberge. Verdiepte zich in de politieke en sociale geschiedenis van West-Vlaanderen in de 19de en 20ste eeuw. Schreef daarover talrijke artikels voor diverse tijdschriften. Zijn werk "Het Daensisme in West-Vlaanderen" (1989) werd bekroond met de pr. Daensprijs en met een provinciale prijs voor geschiedenis. Recentelijk bundelde hij een honderdtal biografieën in een "Lexicon van de parlementarieërs uit het arrondissement Brugge" (2006). Zijn belangstelling gaat ook uit naar het verleden van kerelijke instellingen van het onderwijs in Brugge en omstreken. Ook over die onderwerepn publiceerde hij tal van bijdragen, o.m. een aflevering in de reeks "Brugge van toen en nu" (2005-2007), onder de titel "Een leergieriges stad".
"Brugge op de schoolbanken" is het sluitstuk van een lange zoektocht.